Psychoterapie

„Než začnete někoho léčit, zeptejte se ho, jestli se vzdá věcí, kvůli kterým je nemocný.“ Hippocrates

Psychologie se zaměřuje na pochopení lidské psychiky. Psychoterapie a poradenství na praktické aspekty pomoci vedoucí ke zlepšení stavu klienta a k vyřešení jeho individuálních, vztahových i jiných psychických potíží. Nabízíme individuální psychologické poradenství a terapii.

Obraťte se na nás, jestli vás trápí

 • Nadměrný stres, zátěž, kterou nedokážete zvládat
 • Úzkosti, fobie, nutkavé myšlenky
 • Psychosomatické obtíže
 • Nespokojenost v životě, práci, ve škole
 • Životní krize
 • Partnerské a vztahové potíže
 • Ztráta blízkého člověka
 • Nízká sebedůvěra
 • Osamělost, vyčleněnost z kolektivu, ze života
 • Sebepoznání a osobní růst
 • Pomoc se závislostí

Nabídka služeb

 • Poradenství a psychoterapii (možnost online poradny – Skype, Whatsapp)
 • Psychologickou diagnostiku
 • Krizovou intervenci
 • Hypnózu
 • Grafologické rozbory
 • Nácvik relaxačních technik
 • Supervizi
 • Vypracování odborných posudků

Psychoterapie

Psychoterapeutická sezení pomáhají klientovi uvědomit si své problémy v souvislostech a podívat se na situaci jiným způsobem. Pomocí psychoterapie můžeme najít sami sebe a začít žít svůj vlastní život radostněji, podle svých přání a potřeb. 

Psychoterapeut si, narozdíl od přítele, udržuje odstup. Nejde mu o to jak klienta uklidnit, ale chce mu pomoci k uvědomění a k plnějšímu prožívání. Terapie není vždy příjemná, protože aby došlo ke změně, je potřeba otevřít a vyčistit bolestná témata. Terapeut je nestranný – nehodnotí, neobviňuje, nevychovává. 

Psychosomatika

Necítíte se dobře, máte zdravotní problémy (bušení srdce, nemůžete dýchat, bolesti v různých částech těla), ale dle lékaře jste v pořádku? Vaše tělo se brání a tím vám říká, že život, který momentálně vedete, mu ubližuje. 

Stěžejní roli hrají emoce a právě ty především bývají příčinnou pozdějších fyzických problémů a nemocí. Při terapii se zaměřujeme na uvědomění si podstaty všeho bytí (myšlení, pohled na sebe a ostatní, své vzorce chování,…). Teprve potom, když si uvědomíte, kdo jste, může dojít ke změně ve vašem životě a k postupnému odstranění zdravotních problémů. 

Psychologická diagnostika

Diagnostika osobnosti

Psychologické vyšetření se skládá ze standardizovaných testů osobnosti – osobnostních dotazníků, projektivních testů a rozhovoru. Slouží ke komplexnímu zhodnocení vaší osobnosti či osobnosti vašeho dítěte. Budete-li mít zájem, můžeme vyšetření doplnit o vyšetření vaší inteligence. 

Orientační čas vyšetření je 3 až 4 hodiny (dle požadavků/rozsahu zakázky). 

Profesní diagnostika

Nevíte si rady kam po základní škole nebo maturitě? Jaké máte předpoklady, schopnosti pro další studium? 

Právě proto je pro vás připravena profesní diagnostika… Podíváme se na to, jaké máte rozumové a osobnostní předpoklady i zájmové preference pro výběr určitého typu školy. Probereme, kam dále by mohly směřovat vaše studijní kroky, abyste dosáhli svých snů a byli  úspěšní. Nemusíte tak plýtvat energií na oblasti, které vám „nejsou souzeny“ a můžete naplno využít vašeho potenciálu v oblastech, na které máte nadání a které vás baví.