Dětská psychoterapie

„Děti jsou našimi nejlepšími učiteli. Ony vědí, jak růst, jak se vyvíjet, jak se učit, jak objevovat okolní svět, jak prožívat, smát se a plakat, jak se zlobit, co je a co není pro ně dobré, co potřebují. Ony od narození vědí, jak milovat a žít naplno, jak si užívat života, jak pracovat, být silný a plný energie. Jediné, co děti – i děti v nás – potřebují, aby to všechno mohly dělat, je prostor.“ Violet Oaklander – dětská Gestalt terapeutka.

Pracuji s dětmi individuální formou, nebo v případě potřeby i s celou rodinou. Nejsem expert na řešení problémů rodiny, spíše vás doprovázím v hledání správného řešení a symbolicky jdeme kus cesty společně, abych se později od vás mohla zase odpojit.

Psychoterapie je určená pro všechny děti a rodiče, kteří prožívají nějaká trápení, nejistoty. Potřebují pomoc ve škole, v rodinných vztazích, ve složitostech dospívání.

U terapeutické práce s dětmi není řeč tak důležitá jako při práci s dospělými. Důležitou součástí jsou projektivní techniky (kreslení, modelování, vymýšlení příběhů, hraní rolí a další), které umožní dítěti vyjádřit své problémy jinou cestou, než vyprávěním. Pracuji formou hry, jejímž cílem je společné hledání zdrojů, schopností a kompetencí dítěte k tomu, aby nebylo jen obětí svých problémů a naučilo se svůj život do velké míry řídit tak, aby bylo spokojené.

Terapie je určená dětem, které již delší dobu

  • Procházejí nějakou složitou změnou (v rodině, ve škole…)
  • špatně usínají, bojí se spát samy
  • Mají strach ze školky, školy, jsou úzkostné
  • Jsou smutné či zvýšeně agresivní
  • Často je bolí hlava, bříško

A pro rodiny, které

  • Řeší výchovné problémy nebo komplikované dospívání dětí
  • Kde proběhl nebo probíhá rozvod či odsouzení rodičů
  • Kde někdo ztratil svého blízkého
  • Které zásadně změnily životní styl (přestěhování, ztráta zaměstnání,…)

V případě potřeby nabízíme vypracování posudků pro účely soudu, pediatra, OSPODU apod.


Objednejte se